ΚΟΣΤΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Φόρμα επικοινωνίας

Συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα επικοινωνίας και ενά μέλος της ομάδας του Haccplab θα έρθει σε επαφή μαζί σας άμεσα.

Προσωπικά στοιχεία

Το μήνυμά σας

Φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος και ένα μέλος της ομάδας της Haccplab θα έρθει σε επικοινωνία μαζί σας άμεσα.

Στοιχεία Εταιρείας

Στοιχεία Υπεύθυνου επικονωνίας

Εκδήλωση ενδιαφέροντος

Το HACCP (Hazard Analysis Critical Control Points) ή αλλιώς Ανάλυση Κινδύνων και Κρίσιμα Σημεία Ελέγχου, αποτελεί μια συστηματική προσέγγιση για την αναγνώριση και την εκτίμηση των κινδύνων που σχετίζονται με όλα τα στάδια παραγωγής ενός τροφίμου – από την καλλιέργεια και συγκομιδή των πρώτων υλών μέχρι την τελική κατανάλωση του προϊόντος.

ΑΠΟ
500

Το ISO 22000:2005 είναι ένα πρότυπο το οποίο εκπονήθηκε από το Διεθνή Οργανισμό Τυποποίησης (ISO) και προδιαγράφει τις απαιτήσεις που πρέπει να ικανοποιούν οι επιχειρήσεις που εμπλέκονται στην αλυσίδα των τροφίμων ώστε να διασφαλίζεται η ασφάλεια των προϊόντων τους από την παραγωγή μέχρι την κατανάλωση. Σκοπός του προτύπου είναι η διασφάλιση της ασφάλειας τροφίμων, και αποσκοπεί στην δημιουργία ασφαλών προϊόντων διατροφής για την υγεία του καταναλωτή.

ΑΠΟ
600

Το πρότυπο ISO 9001 είναι το πλέον διαδεδομένο παγκοσμίως πρότυπο που περιγράφει τις διεθνώς αποδεκτές προδιαγραφές Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας υπηρεσιών. Για την αναβάθμιση των υπηρεσιών και την αύξηση της ανταγωνιστικότητας των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων κρίνεται πλέον αναγκαία η εφαρμογή του προτύπου Ποιότητας ISO 9001:2008, ώστε να γίνει μια γενική αναφορά στην έννοια της ποιότητας και ειδικότερα στο τι ορίζεται ποιότητα στο ξενοδοχειακό – τουριστικό προϊόν.

ΑΠΟ
550

Το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 14001 είναι το πλέον διαδεδομένο παγκοσμίως πρότυπο διαχείρισης του περιβάλλοντος, το οποίο μπορεί να εφαρμοστεί από οποιονδήποτε οργανισμό ενδιαφέρεται να βελτιώσει την περιβαλλοντική του επίδοση, ανεξάρτητα από το μέγεθος ή τον τομέα στον οποίον δραστηριοποιείται.

ΑΠΟ
750

Το πρότυπο FSSC 22000 δημιουργήθηκε από το μη κερδοσκοπικό οργανισμό FSSC (Food System Safety Certification) και αποτελεί ένα πλήρες και ολοκληρωμένο σχήμα πιστοποίησης για τις επιχειρήσεις της αλυσίδας τροφίμων. Το FSSC 22000 απευθύνεται σε όλες τις επιχειρήσεις της αλυσίδας των τροφίμων που δραστηριοποιούνται στην παραγωγή, επεξεργασία ή/και τυποποίηση των τροφίμων. Το πρότυπο ταιριάζει κυρίως στις επιχειρήσεις που λόγω των εξαγωγικών τους δραστηριοτήτων επιθυμούν να πιστοποιηθούν με ένα σχήμα αποδεκτό από κορυφαίες εταιρείες τροφίμων σε όλο τον κόσμο.

ΑΠΟ
1200