ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ HACCPLAB

ΧΗΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ

ΧΗΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ

Το HACCP LAB σας εγγυάται τη διενέργεια αναλύσεων μέσω ενός ολοκληρωμένου συστήματος διασφάλισης της ποιότητας των δοκιμών που εξασφαλίζει την ορθότητα και αξιοπιστία των αποτελεσμάτων. Όλες οι δοκιμές βασίζονται σε πρότυπες διεθνείς μεθόδους (ISO, APHA, AOAC), όπως ορίζει η Ελληνική και η Ευρωπαϊκή Νομοθεσία.

ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΝΕΡΟΥ

Το νερό που προορίζεται για ανθρώπινη κατανάλωση πρέπει να είναι από κάθε άποψη αβλαβές για την υγεία των καταναλωτών, οργανοληπτικά άμεμπτο και απολύτως καθαρό, απαλλαγμένο από παθογόνους μικροοργανισμούς και οποιεσδήποτε χημικές ουσίες σε αριθμούς και συγκεντρώσεις που αποτελούν ενδεχόμενο κίνδυνο. Σύμφωνα με την ΚΥΑ Υ2/2600/2001 (Κοινοτική Οδηγία 98/83 Ε.Ε.) ως «πόσιμο» νοείται το νερό που χρησιμοποιείται για ανθρώπινη κατανάλωση, είτε στη φυσική του κατάσταση, είτε μετά από επεξεργασία, ανεξάρτητα από την προέλευση του και από το εάν παρέχεται από δίκτυο διανομής, από βυτίο ή είναι συσκευασμένο σε φιάλες ή δοχεία.
Το εργαστήριό μας καλύπτει τις απαιτήσεις της νομοθεσίας και αναλαμβάνει την διεξαγωγή χημικών και μικροβιολογικών αναλύσεων σε δείγματα:

 • Νερά ανθρώπινης κατανάλωσης
 • Νερά κολυμβητικών δεξαμενών
 • Λύματα
 • Επιφανειακά και υπόγεια νερά

Οι ΧΗΜΙΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ που διενεργούνται στο εργαστήριό μας, είναι ο προσδιορισμός:

PH, ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ, ΘΟΛΕΡΟΤΗΤΑ, ΑΛΚΑΛΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΚΑΙ ΥΠΟΛΛΕΙΜΑΤΙΚΟ ΧΛΩΡΙΟ, ΝΙΤΡΩΔΗ, ΝΙΤΡΙΚΑ, ΘΕΙΟΥΧΑ, ΟΡΘΟΦΩΣΦΩΡΙΚΑ, ΟΛΙΚΟΣ ΦΩΣΦΟΡΟΣ, ΟΛΙΚΟ ΑΖΩΤΟ, ΚΑΛΙΟ, ΑΜΜΩΝΙΟ, ΑΣΒΕΣΤΙΟ, ΜΑΓΝΗΣΙΟ, ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ, ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ, ΘΕΙΙΚΑ, ΣΙΔΗΡΟΣ, ΧΑΛΚΟΣ, ΕΞΑΣΘΕΝΕΣ ΧΡΩΜΙΟ, ΟΛΙΚΗ ΣΚΛΗΡΟΤΗΤΑ, COD, BOD, ΟΛΙΚΑ ΑΙΩΡΟΥΜΕΝΑ ΣΤΕΡΕΑ, ΚΥΑΝΟΥΡΙΚΟ ΟΞΥ, ΚΥΑΝΙΟΥΧΑ, ΑΡΣΕΝΙΚΟ, ΒΟΡΙΟ.

Οι ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ που διενεργούνται στο εργαστήριό μας, είναι:

ΟΛΙΚΑ ΚΟΙΝΑ ΑΕΡΟΒΙΑ ΣΤΟΥΣ 22° ΚΑΙ 36°C, ΟΛΙΚΑ ΚΟΛΟΒΑΚΤΗΡΙΟΕΙΔΗ, ΚΟΛΟΒΑΚΤΗΡΙΟΕΙΔΗ, E.Coli, ΕΝΤΕΡΟΚΟΚΚΟΙ, ΨΕΥΔΟΜΟΝΑΔΕΣ, ΚΛΩΣΤΡΙΔΙΑ ΑΝΑΓΩΓΙΚΑ, ΣΑΛΜΟΝΕΛΑ, ΛΕΓΕΩΝΕΛΛΑ.

ΦΟΡΜΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Η έννοια της ασφάλειας του τροφίμου εκτείνεται σε όλη την αλυσίδα παραγωγής, διακίνησης, μεταποίησης, αποθήκευσης, διάθεσης ακόμα και προετοιμασίας πριν την κατανάλωση. Η ποιότητα τροφίμου ως ευρύτερος ορισμός, περιλαμβάνει πέρα από την ασφάλεια του τροφίμου και την έννοια της ικανοποίηση των ευρύτερων απαιτήσεων των πελατών.
Στο εργαστήριο HACCP LAB διενεργούνται χημικές και μικροβιολογικές αναλύσεις σε νωπά (φρέσκα) και τυποποιημένα τρόφιμα καθώς και αναλύσεις της διαθρεπτικής επισήμανσης (ετικέτα) σύμφωνα με τον κανονισμό 1169/2011. Οι αναλύσεις πραγματοποιούνται στις εξής κατηγορίες τροφίμων :

 • Γάλα & Γαλακτοκομικά προϊόντα (γιαούρτι, τυρί, ξυνόγαλο, βούτυρο)
 • Κρέας
 • Πουλερικά
 • Προϊόντα Ζαχαροπλαστικής-Γλυκά
 • Λίπη & Έλαια
 • Λαχανικά & Φρούτα
 • Άρτος, Δημητριακά, Ζυμαρικά
 • Αυγά
 • Μελισσοκομικά Προϊόντα
 • Ελαιόλαδο
 • Ξηροί Καρποί
 • Γλυκαντικά, Σάκχαρα, Σιρόπια
 • Καρυκεύματα ή Μπαχαρικά
 • Όσπρια
ΦΟΡΜΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ

Η ασφάλεια των προϊόντων και υπηρεσιών εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τους χειριστές (προσωπικό) αλλά και τις διαδικασίες απολύμανσης και καθαρισμού του εξοπλισμού, των επιφανειών και των χώρων εργασίας. Το εργαστήριο προσφέρει δειγματοληψίες swab test σε χέρια προσωπικού, επιφάνειες εργασίας, μηχανές επεξεργασίας, συσκευασίες τροφίμων κ.α.

Οι έλεγχοι επιφανειών περιλαμβάνουν ενδεικτικά δοκιμές ανίχνευσης και καταμέτρησης για:

 • Total Viable Count
 • Enterobacteriaceae
 • Coliforms
 • Escherichia coli
 • Salmonella spp.
 • Listeria spp. / Listeria monocytogenes
 • Staphylococcus aureus
 • Yeasts & Moulds
ΦΟΡΜΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ