ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ HACCPLAB

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Σε θέματα ορθής βιομηχανικής και υγιεινής πρακτικής για ασφαλή και ποιοτικά τρόφιμα
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
  • Εκπαίδευση σε θέματα διαχείρισης ποιόητας σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001:2015: Εσωτερικοί και Επικεφαλής Επιθεωρητές Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας.
  • Εκπαίδευση σε θέματα διαπίστευσης εργαστηρίων σύμφωνα με το πρότυπο EN ISO/IEC 17025:2005: Επικύρωση/Επαλήθευση, Αβεβαιότητα, Διακριβώσεις, Εσωτερικός Έλεγχος Ποιότητας, Επιθεωρήσεις.
  • Εκπαίδευση σε θέματα διαχείρισης ασφάλειας τρόφιμων σύμφωνα με το πρότυπο EN ISO 22000:2005: Εσωτερικοί και Επικεφαλής Επιθεωρητές Συστημάτων Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων.
  • Εκπαίδευση σε θέματα διαχείρισης ασφάλειας τροφίμων σύμφωνα με το πρότυπο FSSC 22000 [: ISO 22000 : 2005 , TS 22002-1 ] Εσωτερικοί και Επικεφαλής Επιθεωρητές Συστημάτων Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων.
  • Εκπαίδευση σε θέματα περιβαλλοντικής διαχείρισης σύμφωνα με το πρότυπο EN ISO 14001:2015: Εσωτερικοί και Επικεφαλής Επιθεωρητές Συστημάτων Περιβαλλοντικής Διαχείρισης.
  • Εκπαίδευση σε θέματα υγιεινής & ασφάλειας του ΕΦΕΤ: Χειριστές τροφίμων επιπέδου Ι Εκπαίδευση στην υγιεινή και ασφάλεια τροφίμων (επίσημο πιστοποιητικό ανά άτομο).
  • Εκπαίδευση σε διατροφικής επισήμανσης (1169/2011) και βασική νομοθεσία υγιεινής τροφίμων ΕΕ.
  • Εκπαίδευση στην πρόσληψη της Λεγεωνέλλας.
  • Κατάρτιση του Legionella prevention Manual. Εκτίμηση κινδύνων και αξιολόγηση εγκαταστάσεων (manual).
  • Λειτουργία πισινών – εκπαίδευση συντηρητών. Κατάρτιση του pool operations manual.
ΦΟΡΜΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ